EEN HOOFDSTUK MET DIVERSEN.


Actueel/Nieuw op site, 10 recent:

Tien jaar in het torentje
Bestellen - Tien jaar in het torentje
Tien jaar premierschap van Mark Rutte
Meer greep op natuurbeleid
Stiltegebieden
Regionale energiestrategie
Damprotest tegen racisme
Voordelen en nadelen van fractiediscipline
Maandagochtend in Den Haag
Provinciaal kennisplatform voor kwaliteit

Adviezen over promoveren:

10 jr torentje
50 Gouden regels en tips voor een proefschriftonderzoek
Korsten Wat is theorie
Proefschrift Bestuurlijk gedonder
Stellingen bij een dissertatie
Wegwijzer voor het promoveren


Adviezen waaraan is meegewerkt:

Advies cultuur met een FORS postuur
Besturen over grenzen
Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën
Bijdrage aan verkenning Gooi en Vechtstreek
Gemeenten op weg naar 2020
Informatie: grondstof met toekomstwaarde
Midterm review bestuurskunde Erasmusuniversiteit 2007
Politiek en media, pleidooi voor een lat relatie
Presteren door leren, benchmarken in het binnenlands bestuur
Primaat in de polder
Bestuurlijke organisatie van Groningen
Lidmaatschap visitatiecie Groningen

Boekomslagen:

Beoordeling van gemeenten, boekomslag
Bestuurskracht, boekomslag
Bouwen aan vertrouwen, boekomslag
Competentiemanagement, boekomslag
Gemeenten in rapportcijfers, boekomslag
Omslag boek Korsten-Leers
Omslag Deugdelijk Bestuur Korsten 100910
Openbaar bestuur op expeditie 10 september 2010

Boekrecensies:

Bespreking boek Sterke Colleges
Bespreking Onder Burgemeesters
Bouwen aan vertrouwen, boekbespreking
De kus en de oorvijg, boekrecensie
Recensie boek over bestuurskracht
Recensie inspirerend leiderschap

Kijk eens hier op deze links:

https://www.middenlimburg-actueel.nl/nieuws/bericht/detail/hotelconvenant-weertnederweert-is-slap-instrument-en-niet-bindend/

http://www.bestuurskunde.nl/2016/11/03/uitreiking-l-p-spiegelprijs/
     -Vereniging voor bestuurskunde
www.bestuurskunde.nl
     -Vereniging voor bestuurskunde

www.gemeenteraad.nl
www.ou.nl
     -Open Universiteit

youtube: Huldiging door prof dr Herman van den Bosch, decaan MW
youtube: Huldiging door prof dr ir Fred Mulder, rector magnificus OU
youtube: NPS voorzitter en oud burgemeester van Maastricht Gerd Leers
youtube: Minister van staat Jos van Kemenade
youtube: Adviseur en oud-provinciedirecteur Cees Versteden
youtube: Presidentcommissaris ProRail en hoogleraar Roel in 't Veld
prof dr Arno Korsten over Deugdelijk Bestuur
youtube: Liber Amicorum van collega hoogleraren bestuurskunde
youtube: Liber Amicorum van de promovendikring, Arno Eversdijk en Jean Schutgens
Nawoord van Arno Korsten en afsluiting door Fred Mulder
www.regering.nl
www.rob-rfv.nl
     -Raad voor het Openbaar Bestuur

www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
     -Kennisportal voor overheden

Canon van de gemeente, VNG Magazine


Persberichten:

 
Leers-Korsten Eerste exemplaar
"Onder burgemeesters"
voor minister Leers


WilpstraPot Rapport "Grenzeloos Gunnen II"
wordt aan gedeputeerde Wilpstra en
burgemeester mevr. Pot aangeboden

Visitatiestelsel succesvol
Promotie over publiek private samenwerking PPS
Afscheidsrede prof. Arno Korsten
De val van burgemeester Leers
Dissertatie Beoordelen van gemeenten
Effecten val kabinet Balkenende op verkiezingen
Flyer Beoordeling van gemeenten
Grenzeloos Gunnen II
Inhoud Bestuurswetenschappen 2008 nr 6
Interview in NRC.Next De gemeente lijkt dichtbij
Interview Sneeker Nieuwsblad
Nieuwe boeken over gemeenten
Nieuwe boeken over Kwaliteit van gemeenten
Spreukenboek Korsten
27 mei 2008, Sterke colleges, persbericht over nieuw boek
Waar gemeenten hun reserves beleggen