Gemeentebestuur en provinciebestuur algemeen.

Positie van burgemeesters, wethouders, gemeenteraad, verkiezingen
Bestuurlijke-ambtelijke betrekkingen
Staat van de dualisering
Leiderschap
Bestuurskrachtmeting
Visitatie
Monitoring
Lokaal beleid
Veranderingsprocessen
Vernieuwing
Benchmarking
Herindeling
Intergemeentelijke samenwerking
Lokaal management

cd

Overheidsbeleid algemeen.

Beleidsdynamiek en beleidsbeëindiging
Beleidsinstrumenten
Bestuurlijke vernieuwing
Benchmarking
Beleidswetenschap
Grote projecten foto4
Risicomaatschappij
Media en politiek

Overheidsmanagement algemeen.

Adviesmogelijkheden als onafhankelijk analyticus
Bevorderen van vernieuwend kijken naar bekende vraagstukken
(reframing)
Deelnemen aan en creatief uitvoeren van visitatieprocessen en
beleidsevaluaties
Uitvoeren diagnose van bestuur en organisatie en toepassen verbetermanagement
Toepassen Shared Servicesconcept SETA (Samen En Toch Apart)
Analyse verkiezingsuitslagen, doorlichting politieke programma's en optreden als informateur

Overige.

Coaching en training van burgemeesters
Inleider op congressen, interviewer en congresvoorzitter