In vroegere bestuurlijke functies.

Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde (tot mei 2003).
Lid van een  IPO-commissie over provinciale bestuurlijke en democratische vernieuwing (commissie-Bleker).
Adviseur van adviesbureau Quintessens, tot begin 2003, en van Bureau Geers en Schaepkens (2003/2005).
Lid raadscommissie financiën gemeente Nuth, ong. 1997- tot begin 2002.
Lid van de Raad van Toezicht van het Riagg OZL (Heerlen).
Lid Raad voor het Openbaar Bestuur, adviesorgaan van regering en parlement (vanaf begin 2002 tot juli 2009).

In verschillende rollen.

hoogleraren bestuurskunde 2014

Op de foto v.l.n.r. de professoren Snellen, Rosenthal,
Oosting, Nelissen, Bressers, In 't Veld, Korsten en
't Hart.

Lid visitatiecommissie provincie Zeeland (2010-2011).
Visitatie Vlaamse steden in opdracht van
Vlaamse regering (2010-2011).
Advies over voortgang van en samenwerking bij
interdepartementale programma's (2010),
in opdracht van de secretaris-generaal
vernieuwing rijksdienst.
Voorzitter bespreking tussen
Commissarissen der Koningin:
de toekomst van het ambt van CdK (Utrecht, 2006).
Onafhankelijk procesbegeleider vergadering
Kon. Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde
(KNMG; met prof.mr. Van Wijmen).
Informateur bij lokale coalitiebesprekingen
in Heerlen (1994) en Den Bosch (1998).
Incidenteel adviseur van gemeenten, provincies, ministeries, belangenorganisaties e.d. over beleid, en organisatie- en managementvraagstukken (opdrachten van o.a. ministerie van Binnenlandse Zaken; provincie Noord-Brabant en Limburg; gemeenten Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Angerlo, Valkenburg a.d. Geul, Ter Aar, Blaricum).
Incidenteel interviewer en discussieleider op bijeenkomsten rond complexe problemen en met veel belangen, zoals de keuze voor of tegen een outletcentre in Roermond.
Verkiezingsanalist (TK 2002; L1 Radio, o.a. 2006).

Management.

Als hoogleraar-directeur bij de Faculteit Economie, bestuurs- en bedrijfskunde.
Onafhankelijk voorzitter scholenfusie vbo-vwo Maastricht.
Lid Raad van toezicht van diverse organisaties.
Voorzitter visitatiecommissie hbo-bestuurskunde.
Lid visitatiecommissie provincie Limburg.
Projectmanagement in tal van advies- en onderzoeksprojecten.
(bijv. Onderzoek naar onderwijsinspectie hoger onderwijs met F.L. Leeuw.

Adviseur.

Lid van de denktank van de eerste vice-premier in het kabinet-Balkenende II en III: G. Zalm (met o.a. B. Peper, D. Wolfson, P. Korteweg; 2003-2007).
Advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over ‘gevallen burgemeesters’ (2006; rapport) en de val van wethouders (2011).
Adviesproject t.b.v. provinciebestuur Noord-Brabant over de kwestie Havenschap Moerdijk (afgerond 2004).
Voorzitter visitatiecommissie hbo-opleidingen bestuurskunde op verzoek van de HBO-raad  (2003-2004).
Lid visitatiecommissie provincie Limburg (met de oud-CdK’s v. Kemenade en Hendrikx; 2006-7).
Evaluator van de bestuurskrachtmonitor zoals toegepast in Limburgse gemeenten (visitatie van gemeenten; lopend; opdracht GS).
Advies ‘De staat van de dualisering’ voor het gemeentebestuur van Eindhoven (2004) en van Heerlen (2005).
Advies ‘De staat van de gemeente’ voor de VGS, de vereniging voor gemeentesecretarissen (met H. Aardema).
Adviezen aan gemeentebesturen over intergemeentelijke samenwerking - ‘Samen en toch apart’: Eersel, Reusel-De Mierden e.o., Warmond, Oegstgeest e.o., Grave e.o., Warnsveld, Nuth, Valkenburg a.d. Geul, Lith, Helden.

Wetenschappelijke nevenfuncties.

Wetenschappelijk adviseur decentrale overheden van het Rijksopleidingsinstituut (ROI) te Den Haag (tot begin 2005).
Columnist Binnenlands Bestuur (ong. 2002-tot maart 2004).
Redactievoorzitter en eindredacteur van het tijdschrift Bestuurskunde (tot mei 2003) en redactielid tijdschrift Beleidswetenschap (1990-2007).