Regeren en actualiteit.

Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur (Elsevier).
Regeren met programma's (Boom/Lemma).

Leiderschap.

Inspirerend leiderschap in de risicomaatschappij (met G. Leers, Lemma).
Groepsdenken in het openbaar bestuur (met P. ’t Hart e.a., Samsom).
De vallende burgemeester (met H. Aardema, min. van BZK).
Grote klasse!- Op zoek naar excellente ambtenaren en leiderschap (Beljon+ Westerterp)
.

Actuele vernieuwingen.

Samenwerking beproefd (met B. Becker e.a., Sdu).
Shared services (met L. Schaepkens e.a., InAxis).
Samen en toch apart (diversen, Open Universiteit).

Gemeenten.

Lokaal bestuur in Nederland (met P. Tops, Samsom).
De wethouder (met P. Tops e.a., Vuga).
Gemeenteraden kiezen (met J. Janssen, Eburon).
Grenzen over – Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking (Coutinho).

Organisatie en management/grote projecten.

Trajectmanagement (Lemma).
Overheidsmanagement en de menselijke factor (Vuga).
Grote projecten (Elsevier).

Bestuur en beleid.

Planning binnen perken (Kerckebosch).
Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd (Van Gorcum).
Uitvoering van overheidsbeleid (Stenfert Kroese)
.

Bestuurskunde.

Bestuurskunde: hoofdfiguren en kernthema’s (Stenfert Kroese).

Onderzoek doen.

De praktijk van onderzoek (Wolters-Noordhoff).
Internationaal - vergelijkend onderzoek (Elsevier).